Uslovi korištenja

Sljedeći uvjeti i odredbe reguliraju svu upotrebu web stranice https://www.goombara.com/ i svih sadržaja, usluga i proizvoda dostupnih na ili putem web stranice (zajedno, web stranica). Web stranica je u vlasništvu i kojom upravlja Goombara (“Goombara”). Web stranica se nudi pod uslovom da prihvatite bez izmjena svih ovdje sadržanih odredbi i uslova i svih ostalih operativnih pravila, politike (uključujući, bez ograničenja, Goombarinu politiku privatnosti) i procedure koje mogu biti objavljene s vremena na vrijeme na ovoj web stranici od strane Goombara (zajedno, „Sporazum“).

Molimo pažljivo pročitajte ovaj Ugovor prije pristupanja ili korištenja web stranice. Pristupanjem ili korištenjem bilo kojeg dijela web stranice, slažete se da ćete postati vezani odredbama i uvjetima ovog ugovora. Ako se ne slažete sa svim odredbama i uvjetima ovog ugovora, tada ne možete pristupiti web stranici niti koristiti bilo koju uslugu. Ako se ovi uslovi i odredbe smatraju ponudom od strane Goombare, prihvatanje je izričito ograničeno na ove uslove. Web stranica je dostupna samo osobama koje imaju najmanje 13 godina.

 1. Vaš https://www.goombara.com/ račun i stranica. Ako kreirate blog/stranicu na web stranici, odgovorni ste za održavanje sigurnosti vašeg naloga i bloga i u potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju pod nalogom i sve druge radnje poduzete u vezi s blogom. Ne smijete opisivati ​​ili dodijeliti ključne riječi svom blogu na obmanjujući ili nezakonit način, uključujući i način koji je namijenjen trgovanju imenom ili ugledom drugih, a Goombara može promijeniti ili ukloniti bilo koji opis ili ključnu riječ koje smatra neprikladnim ili nezakonitim, ili u suprotnom može uzrokovati odgovornost Goombare. Morate odmah obavijestiti Goombaru o bilo kakvom neovlaštenom korištenju vašeg bloga, vašeg računa ili bilo kojem drugom kršenju sigurnosti. Goombara neće biti odgovoran za bilo koje vaše radnje ili propuste, uključujući bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao rezultat takvih radnji ili propusta.
 2. Odgovornost autora. Ako imate blog, komentarišete blog, objavljujete materijal na veb lokaciji, objavljujete veze na veb lokaciji ili na drugi način stavljate (ili dopuštate bilo kojoj trećoj strani) da materijal bude dostupan putem veb lokacije (bilo koji takav materijal, „Sadržaj“ ), Vi ste u potpunosti odgovorni za sadržaj i bilo kakvu štetu koja proizlazi iz tog Sadržaja. To je slučaj bez obzira na to predstavlja li predmetni sadržaj tekst, grafiku, audio datoteku ili računarski softver. Davanjem sadržaja na raspolaganje, izjavljujete i jamčite da:
  • preuzimanje, kopiranje i korišćenje sadržaja neće narušiti prava vlasništva, uključujući, ali ne ograničavajući se na zaštitu autorskih prava, patenata, zaštitnih znakova ili prava trgovačke tajne bilo koje treće strane;
  • ako vaš poslodavac ima prava na intelektualnu svojinu koju ste stvorili, imate (i) odobrenje vašeg poslodavca da objavljuje ili stavlja na raspolaganje sadržaj, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo koji softver, ili (ii) osiguran od svog poslodavca odricanje od sva prava u ili na sadržaj;
  • u potpunosti ste poštovali sve licence nezavisnih proizvođača koji se odnose na sadržaj i učinili sve neophodne da uspešno prođete krajnjim korisnicima sve potrebne uslove;
  • Sadržaj ne sadrži ili instalira nikakve viruse, crve, malver, trojanske konje ili druge štetne ili destruktivne sadržaje;
  • Sadržaj nije spam, nije proizveden na mašini ili slučajno i ne sadrži neetični ili neželjeni komercijalni sadržaj dizajniran da dovede promet na sajtove trećih strana ili da podstakne rangiranje pretraživača sajtova treće strane ili da dalje nezakonito postupa (npr. kao phishing) ili dovode u zabludu primaoca o izvoru materijala (kao što je prevara);
  • Sadržaj nije pornografski, ne sadrži pretnje niti podstiče nasilje prema pojedincima ili entitetima, a ne krši prava privatnosti ili reklamiranja bilo koje treće strane;
  • vaš blog se ne oglašava putem neželjenih elektronskih poruka kao što su spam linkovi na newsgroupovima, e-mail listama, drugim blogovima i web stranicama i sličnim neželjenim promotivnim metodama;
  • vaš blog nije imenovan na način koji čitatelje dovodi u zabludu da misle da ste druga osoba ili kompanija. Na primjer, URL ili ime vašeg bloga nije ime osobe koja nije vaša ili kompanije koja nije vaša; i
  • vi ste, u slučaju Sadržaja koji uključuje kompjuterski kod, tačno kategorizirali i/ili opisali vrstu, prirodu, upotrebu i efekte materijala, bez obzira da li je to zatražila Goombara ili na drugi način.

  Podnošenjem sadržaja Goombari za uključivanje na vašu web stranicu, dajete Goombari svjetsku, besplatnu i neekskluzivnu licencu za reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje i objavljivanje sadržaja isključivo u svrhu prikazivanja, distribucije i promocije vašeg bloga . Ako izbrišete sadržaj, Goombara će uložiti razumne napore da ga ukloni sa web stranice, ali potvrđujete da keširanje ili reference na sadržaj možda neće odmah postati nedostupni.

  Bez ograničavanja bilo koje od tih izjava ili garancija, Goombara ima pravo (iako ne i obavezu) da, prema Goombarinom nahođenju (i) odbije ili ukloni bilo koji sadržaj koji, prema Goombarinom razumnom mišljenju, krši bilo koju Goombara politiku ili je na bilo koji način štetan ili neprihvatljivo, ili (ii) ukinuti ili uskratiti pristup i korištenje web stranice bilo kojem pojedincu ili entitetu iz bilo kojeg razloga, prema isključivom nahođenju Goombare. Goombara neće imati obavezu vraćanja prethodno plaćenih iznosa.

 3. Plaćanje i obnova.
  • Opšti uslovi.
   Odabirom proizvoda ili usluge slažete se da ćete platiti Goombari jednokratnu i/ili mjesečnu ili godišnju pretplatu navedenu (dodatni uslovi plaćanja mogu biti uključeni u druge komunikacije). Uplate pretplate će se naplaćivati ​​po principu unaprijed na dan kada se prijavite za Nadogradnju i pokrivat će korištenje te usluge za mjesečni ili godišnji period pretplate kako je navedeno. Uplate se ne vraćaju.
  • Automatsko obnavljanje. 
   Osim ako ne obavijestite Goombaru prije kraja primjenjivog perioda pretplate da želite otkazati pretplatu, vaša pretplata će se automatski obnoviti i vi nas ovlašćujete da naplatimo tada primjenjivu godišnju ili mjesečnu pretplatu za takvu pretplatu (kao i sve poreze) koristeći bilo koju kreditnu karticu ili drugi mehanizam plaćanja koji imamo u evidenciji za vas. Nadogradnje se mogu otkazati u bilo kojem trenutku podnošenjem vašeg zahtjeva Goombari u pisanoj formi.
 4. Usluge.
  • Naknade; Plaćanje. Registracijom za račun za usluge slažete se da ćete platiti Goombari primjenjive naknade za postavljanje i periodične naknade. Primjenjive naknade će se fakturisati počevši od dana uspostavljanja vaših usluga i prije korištenja takvih usluga. Goombara zadržava pravo da promijeni uslove plaćanja i naknade nakon trideset (30) dana prije pismenog obavještenja. Usluge možete otkazati u bilo koje vrijeme uz pisano obavještenje Goombari u roku od trideset (30) dana.
  • Podrška. Ako vaša usluga uključuje pristup prioritetnoj podršci putem e-pošte. “Podrška putem e-pošte” znači mogućnost slanja zahtjeva za tehničku podršku putem e-pošte u bilo koje vrijeme (uz razumne napore Goombare da odgovori u roku od jednog radnog dana) u vezi sa korištenjem VIP usluga. “Prioritet” znači da podrška ima prioritet nad podrškom za korisnike standardnih ili besplatnih https://www.goombara.com/ usluga. Sva podrška će biti pružena u skladu sa Goombara standardnim uslugama, procedurama i politikama.
 5. Odgovornost posetilaca sajta. Goombara nije pregledala i ne može pregledati sav materijal, uključujući kompjuterski softver, postavljen na web stranicu, te stoga ne može biti odgovoran za sadržaj, upotrebu ili efekte tog materijala. Upravljanjem web-stranice, Goombara ne predstavlja niti implicira da podržava materijal koji je tamo objavljen, ili da vjeruje da je takav materijal tačan, koristan ili neškodljiv. Vi ste odgovorni za preduzimanje potrebnih mera da zaštitite sebe i svoje računarske sisteme od virusa, crva, trojanskih konja i drugog štetnog ili destruktivnog sadržaja. Web stranica može sadržavati sadržaj koji je uvredljiv, nepristojan ili na neki drugi način nepoželjan, kao i sadržaj koji sadrži tehničke netačnosti, tipografske greške i druge greške. Web stranica također može sadržavati materijal koji krši prava privatnosti ili publiciteta, ili narušava intelektualno vlasništvo i druga vlasnička prava trećih strana, ili čije preuzimanje, kopiranje ili korištenje podliježe dodatnim odredbama i uvjetima, navedenim ili nenavedenim. Goombara se odriče svake odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem posjetitelja web stranice ili bilo kakvog preuzimanja sadržaja objavljenog od strane tih posjetitelja.
 6. Sadržaj Objavljeno na drugim Web stranicama. Nismo pregledali i ne možemo pregledati sav materijal, uključujući kompjuterski softver, koji je stavljen na raspolaganje putem web stranica i web stranica na koje se povezuje https://www.goombara.com/ i te veze na https://www.goombara .com/. Goombara nema nikakvu kontrolu nad tim web stranicama i web stranicama koje nisu Goombara i nije odgovorna za njihov sadržaj ili korištenje. Povezivanjem na web stranicu ili web stranicu koja nije Goombara, Goombara ne predstavlja niti implicira da podržava takvu web stranicu ili web stranicu. Vi ste odgovorni za preduzimanje potrebnih mera da zaštitite sebe i svoje računarske sisteme od virusa, crva, trojanskih konja i drugog štetnog ili destruktivnog sadržaja. Goombara se odriče svake odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu vašim korištenjem web stranica i web stranica koje nisu Goombara.
 7. Kršenje autorskih prava i politika DMCA. Dok Goombara traži od drugih da poštuju svoja prava intelektualnog vlasništva, ona poštuje prava intelektualne svojine drugih. Ako smatrate da materijal koji se nalazi na ili povezan sa https://www.goombara.com/ krši vaša autorska prava, ohrabrujemo vas da obavijestite Goombaru u skladu sa Goombarinim Politikom Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Goombara će odgovoriti na sva takva obavještenja, uključujući prema potrebi ili prikladno uklanjanjem materijala koji krši autorska prava ili onemogućavanjem svih veza ka materijalu koji krši autorska prava. Goombara će ukinuti pristup posjetitelja i korištenje web stranice ako se, pod odgovarajućim okolnostima, utvrdi da je posjetitelj opetovano kršitelj autorskih prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva Goombare ili drugih. U slučaju takvog raskida, Goombara neće imati obavezu da vrati bilo koji iznos koji je prethodno uplaćen Goombari.
 8. Intelektualno vlasništvo. Ovaj Ugovor ne prenosi sa Goombare na vas bilo kakvu Goombaru ili intelektualnu svojinu treće strane, a sva prava, vlasništvo i interes u toj svojini ostat će (kao između strana) isključivo Gommbari. Goombara, https://www.goombara.com/, https://www.goombara.com/ logo, i svi ostali zaštitni znakovi, uslužni znakovi, grafike i logotipi koji se koriste u vezi sa https://www.goombara.com /, ili Web stranica su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi Goombare ili Goombarinih davalaca licence. Drugi zaštitni znaci, uslužni znaci, grafike i logotipi koji se koriste u vezi sa veb-stranicom mogu biti zaštitni znakovi drugih trećih strana. Vaše korištenje web stranice ne daje vam nikakvo pravo ili licencu za reprodukciju ili na drugi način korištenje bilo kojeg Goombara ili zaštitnih znakova trećih strana.
 9. Oglašavanja. Goombara zadržava pravo prikazivanja reklama na vašem blogu osim ako niste kupili račun bez oglasa.
 10. Attribution. Goombara zadržava pravo da prikaže veze za atribuciju kao što su 'Blog na https://www.goombara.com/', autor teme i atribucija fontova u podnožju vašeg bloga ili traci sa alatkama.
 11. Partnerski proizvodi. Aktiviranjem partnerskog proizvoda (npr. Teme) od jednog od naših partnera pristajete na uslove usluge tog partnera. U bilo kojem trenutku možete isključiti njihove uvjete usluge deaktiviranjem partnerskog proizvoda.
 12. Domain Names. Ako registrujete ime domene, koristeći ili prenoseći prethodno registrovano ime domene, potvrđujete i slažete se da je upotreba imena domene takođe podložna politikama Internet korporacije za dodijeljena imena i brojeve („ICANN“), uključujući njihove Registracija prava i odgovornosti.
 13. Promjene. Goombara zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, da izmijeni ili zamijeni bilo koji dio ovog Ugovora. Vaša je odgovornost da periodično provjeravate ovaj Ugovor za promjene. Vaše daljnje korištenje ili pristup web stranici nakon objavljivanja bilo kakvih promjena ovog Ugovora predstavlja prihvatanje tih promjena. Goombara takođe može, u budućnosti, ponuditi nove usluge i/ili funkcije putem veb stranice (uključujući objavljivanje novih alata i resursa). Takve nove karakteristike i/ili usluge podliježu odredbama i uslovima ovog Ugovora. 
 14. Prekidanje. Goombara može ukinuti vaš pristup cijelom ili bilo kojem dijelu web stranice u bilo koje vrijeme, sa ili bez razloga, sa ili bez obavijesti, stupajući na snagu odmah. Ako želite da raskinete ovaj Ugovor ili svoj https://www.goombara.com/ nalog (ako ga imate), možete jednostavno prestati da koristite Veb lokaciju. Bez obzira na gore navedeno, ako imate račun za plaćene usluge, Goombara može ukinuti takav nalog samo ako materijalno prekršite ovaj Ugovor i ne otklonite takvo kršenje u roku od trideset (30) dana od dana kada vas Goombara o tome obavijesti; pod uslovom da Goombara može odmah ukinuti web stranicu kao dio općeg gašenja naše usluge. Sve odredbe ovog Ugovora koje bi po svojoj prirodi trebale opstati i nakon raskida, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanje od garancije, obeštećenje i ograničenja odgovornosti. 
 15. Odricanje od garancija. Web stranica se pruža „kao što jeste“. Goombara i njeni dobavljači i davaoci licenci se ovim odriču svih garancija bilo koje vrste, izričitih ili impliciranih, uključujući, bez ograničenja, garancije za prodaju, prikladnost za određenu svrhu i nekršenje. Ni Goombara ni njeni dobavljači i davaoci licenci ne garantuju da će Veb stranica biti bez grešaka ili da će joj pristup biti kontinuiran ili neprekidan. Razumijete da preuzimate ili na drugi način pribavljate sadržaj ili usluge putem web stranice prema vlastitom nahođenju i riziku.
 16. Ograničenje odgovornosti. Ni u kom slučaju Goombara, ili njeni dobavljači ili davaoci licenci, neće biti odgovorni u pogledu bilo kojeg predmeta ovog ugovora prema bilo kojem ugovoru, nemaru, strogoj odgovornosti ili drugoj pravnoj ili pravednoj teoriji za: (i) bilo koju posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu; (ii) troškove nabavke za zamjenske proizvode ili usluge; (iii) za prekid upotrebe ili gubitak ili oštećenje podataka; ili (iv) za sve iznose koji premašuju naknade koje ste platili Goombari prema ovom ugovoru tokom perioda od dvanaest (12) mjeseci prije pokretanja postupka. Gommbara neće snositi odgovornost za bilo kakav propust ili kašnjenje zbog stvari koje su van njihove razumne kontrole. Gore navedeno se neće primjenjivati ​​u mjeri u kojoj je zabranjeno primjenjivim zakonom.
 17. Generalno zastupanje i garancija. Izjavljujete i jamčite da će (i) vaše korištenje web stranice biti u strogom skladu sa Goombara Politikom privatnosti, ovim Ugovorom i svim primjenjivim zakonima i propisima (uključujući bez ograničenja sve lokalne zakone ili propise u vašoj zemlji, državi, gradu , ili druge državne oblasti, u vezi s ponašanjem na mreži i prihvatljivim sadržajem, uključujući sve primjenjive zakone u vezi s prijenosom tehničkih podataka izvezenih iz Sjedinjenih Država ili zemlje u kojoj živite) i (ii) vaše korištenje web stranice neće kršiti ili zloupotrebljavaju prava intelektualne svojine bilo koje treće strane.
 18. Naknada štete. Slažete se da ćete obeštetiti Goombaru, njene izvođače i davaoce licenci, i njihove odgovarajuće direktore, službenike, zaposlene i agente od i protiv svih potraživanja i troškova, uključujući advokatske honorare, koji proizlaze iz vašeg korištenja web stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše kršenje ovog Ugovora.
 19. Razno. Ovaj Ugovor predstavlja cjelokupni sporazum između Goombare i vas u vezi sa predmetom ovog Ugovora i može se mijenjati samo pisanim amandmanom potpisanim od strane ovlaštenog izvršnog direktora Goombare, ili objavljivanjem revidirane verzije od strane Goombare. Osim u mjeri u kojoj primjenjivi zakon, ako postoji, predviđa drugačije, ovaj Ugovor, svaki pristup ili korištenje web stranice će biti reguliran zakonima države Kalifornije, SAD, isključujući odredbe o sukobu zakona, i odgovarajuće mjesto za sve sporove koji proizađu iz ili se odnose na bilo šta od istih bit će državni i savezni sudovi koji se nalaze u okrugu San Francisco, Kalifornija. Osim zahtjeva za zabranu ili pravičnu naknadu ili potraživanja u vezi s pravima intelektualne svojine (koji se mogu podnijeti pred bilo kojim nadležnim sudom bez postavljanja garancije), svaki spor koji nastane po ovom Ugovoru bit će konačno riješen u skladu sa Sveobuhvatnim arbitražnim pravilima Sudska služba za arbitražu i medijaciju, Inc. (“JAMS”) od strane tri arbitra imenovana u skladu sa ovim Pravilima. Arbitraža će se održati u okrugu San Francisco, Kalifornija, na engleskom jeziku, a arbitražna odluka može se izvršiti na bilo kojem sudu. Strana koja ima prednost u bilo kojoj radnji ili postupku za sprovođenje ovog Ugovora ima pravo na troškove i advokatske honorare. Ako se bilo koji dio ovog Ugovora smatra nevažećim ili neprovedivim, taj dio će se tumačiti tako da odražava prvobitnu namjeru strana, a preostali dijelovi će ostati na punoj snazi ​​i efektu. Odricanje bilo koje strane od bilo koje odredbe ili uslova ovog Ugovora ili bilo koje njegovo kršenje, u bilo kom slučaju, neće se odreći takvog uslova ili bilo kojeg naknadnog kršenja. Svoja prava iz ovog Ugovora možete prenijeti na bilo koju stranu koja pristaje na njegove odredbe i uslove i obavezuje se na njih; Goombara može ustupiti svoja prava prema ovom Ugovoru bez uslova. Ovaj Ugovor će biti obavezujući i važit će u korist strana, njihovih nasljednika i dozvoljenih ustupnika.