DMCA politika

Možete tražiti uklanjanje bilo kojeg materijala koji je zaštićen autorskim pravima. Ako pronađete takav materijal ili objavljen ovdje ili povezan s njim, možete nas kontaktirati i zatražiti uklanjanje.

U zahtjev za kršenje autorskih prava moraju biti uključeni sljedeći elementi:

1. Dostavite dokaze ovlaštenoj osobi koja djeluje u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno povrijeđeno.

2. Dajte dovoljno podataka za kontakt kako bismo vas mogli kontaktirati. Morate uključiti i valjanu adresu e-pošte.

3. Izjava da stranka koja se žali u dobroj namjeri da upotrebu materijala na način na koji se žale nije ovlašten od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika ili zakona.

4. Izjava da su podaci u notifikaciji tačni i pod krivičnom lažom da je strana koja podnosi žalbu ovlaštena da djeluje u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno povrijeđeno.

5. Mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe koja djeluje u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je, navodno, povrijeđeno.

Pošaljite pismeno obaveštenje o kršenju na e-mail:

[email zaštićen]

Molimo vas da dopustite 2 radna dana za uklanjanje materijala o autorskim pravima.